Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.

Vedieť viac je v kurze

Celoživotné vzdelávanie je životný štýl. Je to nastavenie mysle a skvelá príležitosť zoznámiť sa s inšpiratívnymi ľuďmi. Každý deň, niekoľkokrát robíme rozhodnutie či pôjdeme vychodenou a istejšou cestou alebo si zvolíme tú kľukatejšiu a dobrodružnejšiu. Veríme, že v Pressburg Academy vás zlákame na tú dobrodružnú, plnú nových zážitkov, kamarátov a vedomostí.

Sme Pressburg Academy,

Poskytujeme vzdelávacie programy pre dospelých a seniorov. Ponúkame voľnočasové, neformálne vzdelávanie, rovnako ako široký výber kurzov rozširujúcich zručnosti a vedomosti pre pracovný trh.

V našich kurzoch, workshopoch a vzdelávacích programoch kladieme dôraz na individuálny prístup ku študentom. Dospelí si u nás rozšíria svoje zručnosti a znalosti z rôznych oblastí, príjemne strávia svoj voľný čas a získajú príležitosti získať nových známych.

Zakladateľkou centra je Klaudia Bednárová, ktorá sa dlhoročne venuje nielen vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách a organizáciách, ale aj hľadaniu stratégií k efektívnemu učeniu sa a rozvoju osobnosti.

Klaudia Bednárová

Zakladateľka

Klaudia Bednárová

Pressburg Academy tím

Spája nás chuť robiť veci lepšie.

Klaudia

Dohliadam na to, aby práca nás všetkých do seba zapadala a posúvala našu akadémiu po strategickej stránke tým správnym smerom. Som rada, že môj tím je plný šikovných kolegov, ktorých si vysoko cením nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke. Mojím zámerom je vytvoriť priestor, ktorý uspokojí vašu túžbu po vzdelávaní a osobnom rozvoji.

Dagmar

Starám sa o to, aby pre vás naše kurzy, workshopy, webináre boli atraktívne a hlavne, aby ste sa o nich dozvedali včas. Zastrešujem marketing a komunikáciu na facebooku a instagrame. Starám sa o webovú stránku a stojím pri zrode nových nápadov, ktoré akadémiu posúvajú vpred.

Simona

Náplňou mojej práce je komunikácia s vami – našimi študentami. Pomáham pri zrode kurzov, workshopov a webinárov. Zastihnete ma pri organizovaní vzdelávánia, zabezpečovaní priestorov, či študijných materiálov. Mojou prioritou je, aby ste pred začatím kurzu mali pripravený priestor pre bezstarostné vzdelávanie.

Lenka

Študujem na inžinierskom stupni Ekonomickej univerzity v Bratislave marketingový a obchodný manažment. Zabezpečujem výberový proces, vediem evidenciu, selekciu kandidátov a zastrešujem evidenciu pracovných miest. Snažím sa pre našich študentov nájsť tých najlepších lektorov, pretože iba tí dokážu vyučovať systematicky, efektívne a byť tak zárukou kvalitného vzdelávania.

 

Spoznajte aj našich lektorov

Naši lektori

Naši partneri

  • webnoviny-01
  • the bridge

Vzdelávanie, ktoré rešpektuje vaše potreby.

×