Vedieť viac je v kurze

Celoživotné vzdelávanie je životný štýl. Je to nastavenie mysle a skvelá príležitosť zoznámiť sa s inšpiratívnymi ľuďmi. Každý deň, niekoľkokrát robíme rozhodnutie či pôjdeme vychodenou a istejšou cestou alebo si zvolíme tú kľukatejšiu a dobrodružnejšiu. Veríme, že v Pressburg Academy vás zlákame na tú dobrodružnú, plnú nových zážitkov, kamarátov a vedomostí.

Sme Pressburg Academy,

Poskytujeme vzdelávacie programy pre dospelých a seniorov. Ponúkame voľnočasové, neformálne vzdelávanie, rovnako ako široký výber kurzov rozširujúcich zručnosti a vedomosti pre pracovný trh.

V našich kurzoch, workshopoch a vzdelávacích programoch kladieme dôraz na individuálny prístup ku študentom. Dospelí si u nás rozšíria svoje zručnosti a znalosti z rôznych oblastí, príjemne strávia svoj voľný čas a získajú príležitosti získať nových známych.

Zakladateľkou centra je Klaudia Bednárová, ktorá sa dlhoročne venuje nielen vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách a organizáciách, ale aj hľadaniu stratégií k efektívnemu učeniu sa a rozvoju osobnosti.

Mgr. Klaudia Bednárová

Zakladateľka

Mgr. Klaudia Bednárová

Pressburg Academy tím

Spája nás chuť robiť veci lepšie.

Dagmar

Mojou úlohou je, aby pre vás aktivity nášho združenia boli atraktívne a aby ste sa o nich dozvedali včas. Zastrešujem komunikáciu prostredníctvom sociálnych médií, ale aj osobnú či telefonickú s vami, našimi klientmi. Starám sa o webovú stránku a stojím pri zrode nových nápadov.

Klaudia

Dohliadam na to, aby práca nás všetkých do seba zapadala a posúvala naše združenie tým správnym smerom. Som rada, že je môj tím plný šikovných kolegov, ktorých si vysoko cením nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke.

Spoznajte aj našich lektorov

Naši lektori

Naši partneri

  • webnoviny-01
  • the bridge

Vzdelávanie, ktoré rešpektuje vaše potreby.