Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Zdarma

Veľký večerný skupinový kurz slovenčiny pre cudzincov

Naučte sa na skupinovom, večernom online kurze základom komunikácie v slovenskom jazyku a zvládajte každodenné situácie bez stresu. Pod vedením našich lektorov si rozšírite slovnú zásobu, zvládnete základy gramatiky a nadobudnete odvahu hovoriť po slovensky.

Veľký večerný skupinový kurz slovenčiny pre cudzincov

Prehľad kurzu

Úroveň

Začiatočník

Počet študentov

max 150 študentov
Skupinový kurz

Rozvrh

18:00 - 19:00
Poobedný kurz

Zameranie

Vedomostné kurzy

Miesto

online

Začiatočníci

utorky a štvrtky
06.09.2022 - 24.11.2022

O kurze

Naučte sa na otvorenom večernom online kurze základom komunikácie v slovenskom jazyku a zvládajte každodenné situácie bez stresu. Pod vedením našich lektorov si rozšírite slovnú zásobu, zvládnete základy gramatiky a nadobudnete odvahu hovoriť po slovensky. Vzhľadom na veľký počet účastníkov, budete pracovať v menších ZOOM skupinkách, podľa zadaní lektora. Výhodou otvoreného kurzu je jeho nezáväznosť. Môžete sa pripojiť kedykoľvek a to, či kurz budete navštevovať pravidelne alebo iba keď vám to počas jeho trvania bude vyhovovať, je na vás. Samozrejme treba brať do úvahy, že výsledky sú iné v menších skupinkách a tiež v mnohom závisia od vašej iniciatívy a odhodlania sa jazyk naučiť.

Hodiny prebiehajú cez interaktívnu platformu ZOOM, ktorá je adekvátnou alternatívou prezenčnej formy kurzu.

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE?

 1. Základom slovenského jazyka
 2. Rozumieť  a vyjadriť základné potreby
 3. Zdokonalíte sa v počúvaní, čítaní, písaní a výslovnosti

 …ale, hlavne sa budeme učiť bez stresu a s radosťou. 

AKÁ BUDE VAŠA ÚROVEŇ SLOVENČINY PO ABSOLVOVANÍ KURZU?

Budete schopní porozumieť a využívať jednoduché každodenné výrazy a veľmi jednoduché frázy. Dokážete predstaviť seba aj iných a viete sa opýtať či odpovedať na jednoduchú otázku ohľadom osobných údajov, miesta kde žijete, akých ľudí poznáte a veci, ktoré máte. Viete jednoduchým spôsobom reagovať, pokiaľ tá druhá osoba hovorí pomaly, jasne a je pripravená vám pomôcť.

Iнформація українською мовою

Вивчіть основи спілкування словацькою мовою на відкритому вечірньому онлайн-курсі та керуйте повсякденними ситуаціями без стресу. Під керівництвом наших лекторів ви розширите свій словниковий запас, опануєте основи граматики та наберетеся сміливості говорити словацькою мовою. У зв’язку з великою кількістю учасників, ви працюватимете в менших групах ZOOM, згідно з інструкціями викладача. Перевагою відкритого курсу є його необов’язковість. Ви можете приєднатися в будь-який час, а чи відвідуватимете ви курс регулярно чи лише тоді, коли вам це зручно протягом його тривалості, вирішувати вам. Звичайно, слід враховувати, що результати відрізняються в менших групах і також значною мірою залежать від вашої ініціативи та рішучості вивчати мову.

Заняття проводяться на інтерактивній платформі ZOOM, і будуть гідною альтернативою очному курсу.

ЧОМУ ВИ НАВЧИТЕСЯ НА КУРСІ?

 1. Основам словацької мови
 2. Розуміти та виражати основні потреби
 3. Покращите свої навички аудіювання, читання, письма та говоріння

…але, перш за все, ми будемо вчитися без стресу та з радістю.

ЯКИМ БУДЕ ВАШ РІВЕНЬ СЛОВАЦЬКОЇ ​​МОВИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ?

Ви зможете розуміти та використовувати прості побутові вирази та дуже прості фрази. Ви можете представити себе та інших, а також можете поставити або відповісти на просте запитання про особисті дані, де ви живете, кого знаєте та що у вас є. Ви можете відповісти простим способом, якщо інша людина говорить повільно, чітко та готова допомогти вам.

ПОТРІБНА ДОПОМОГА?

Напишіть нам на study@pressburgacademy.sk або зателефонуйте нам за номером 0917 150 737. 

*Якщо Вам необхідно спілкуватися українською мовою, звертайтесь до нашої колеги Ольги за номером телефону: 0905 688 883

 

Karin Pecháčová

Karin Pecháčová

Lektor
Flexibilná, priateľská a zodpovedná lektorka, ktorá  finišuje štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii s anglickým a slovenským jazykom. Má rada, keď má vo všetkom jasný systém. Snaží sa svojich študentov učiť priateľským spôsobom a aplikovať výučbu primárne na ich potreby. Jej cieľom je, aby hodiny brali, aj ako istú formu…
Viac info

Cena

 • Učebnica/підручник

Basic

12 týždňov
24x60minút
 • Učebnica/підручник
0 €
Vybrať

Referencie

 • Veľmi pekne ďakujem za podnetný workshop, perfektný výklad a tiež za úžasné materiály.

 • Ďakujem Vám veľmi pekne za prezentáciu a materiály. Workshop bol veľmi zaujímavý, poučný a inšpiratívny. Som veľmi rada, že sú organizované takéto formy vzdelávania.

   

 • Deň po webinári som absolvovala online pohovor, na ktorom mi veľmi záležalo. Rady, ktoré sme dostali, boli pre mňa cenné, o to viac, že som bola 6 rokov na materskej.  Na pohovore som uspela a v pondelok nastupujem do novej práce.

×