Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Seniori

Digitálne zručnosti pre seniorov – MS Office

Získajte digitálne zručnosti, ktoré sú v 21.storočí internetu a informácií nevyhnutnosťou. Naučte sa základom práce s počítačom pod vedením profesionálneho ICDL inštruktora a začnite efektívne využívať jednotlivé produkty balíka MS Office 2016 – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Digitálne zručnosti pre seniorov – MS Office

Prehľad kurzu

Úroveň

Začiatočník

Počet študentov

8-10
Skupinový kurz

Rozvrh

16:00-18:00
Poobedný kurz

Zameranie

Digitálne zručnosti

Miesto

Online kurz

Online kurz

stredy
23.11.2022 - 14.12.2022

O kurze

Máte osobný počítač a pomohlo by vám sa v ňom lepšie zorientovať? Naučte sa bežným digitálnym zručnostiam pod vedením certifikovaného ICDL* inštruktora – (systém na overovanie znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača).  Cieľom kurzu je efektívne pracovať v prostredí MS Office a využívať nástroje jednotlivých produktov balíka MS Office 2016MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Účastníci kurzu budú mať k dispozícii pracovné listy na základe, ktorých si aktívne precvičia získané zručnosti vo vybraných 4 moduloch. Po absolvovaní kurzu: digitálne zručnosti pre seniorov  je možné vykonať ICDL skúšky a získať certifikát.

*ICDLInternational Computer Driving Licence -medzinárodne rešpektovanéi doklady o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na ICDL testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:

 1. Základy práce v prostredí operačného systému MS Win 11
 2. Práca s dátami, vytváranie, ukladanie, mazanie súborov
 3. Vytvoriť si štruktúrovaný životopis, korektnú žiadosť, zmluvu, pracovať s obrázkami v prostredí MS Word
 4. Vytvorenie formátovanej tabuľky s automatickými výpočtami a výstupmi v MS Excel
 5. Vytvorenie korektnej prezentácie v MS Power Point
 6. Ako si nainštalovať tlačiareň a vytlačiť dokumenty

NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH MODULOV:

23.11.- MS Windows 11 – Základná práca s operačným systémom WIN 11 ( aj WIN 10)

Základné pojmy ohľadom IKT – pomenovať a rozdeliť pamäte PC. Operačný systém, sieť, bit, byte, aplikačný softvér, www, vedieť základné rozdelenie softvéru, LAN, WAN, Man, extranet, vírus, antivírus, pomenovať vstupné , výstupné a vstupno – výstupné zariadenia, poznať základné licencie, druhy licencií.

Naučíme sa základnú prácu s operačným systémom – spoznáme prostredie OS, naučíme sa vytvoriť priečinok, vytvoriť nový súbor, ako ukladať dáta do PC, skomprimovať priečinok, ukážeme si prácu s košom a prieskumníkom, kopírovanie, premiestňovanie priečinkov a súborov.

Naučíme sa spravovať OS ako užívateľské prostredie (práca s odkazmi, panelom úloh, nastavenia tlačiarne, pridanie Bluetooth zariadenia, stiahnutie prehliadača Google Chrome, princíp stiahnutia voľne dostupných aplikácií).

Naučíme sa ako si nainštaľovať tlačiareň a správne si  vytlačiť dokument.

WIN 11 – práca s viacerými pracovnými plochami.

VÝSTUP : Na konci prvého modulu budete vedieť spravovať vlastný počítač na základnej užívateľskej úrovni

30.11. MS Word – základná práca s textom

Formát písma a odseku, práca s obrázkom, tabulačnými zarážkami, tabulátorom, práca s hlavičkou a pätou, WordArtom, odrážkami a číslovaním. Je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s programom Word, ako aj pre užívateľov samoukov, ktorí majú málo skúseností so základnými úpravami textu. Nosné oblasti kurzu sú práca s textom, či už to jeho formátovanie alebo efektívne písanie, práca s grafikou, a to nie len obrázkami, ale aj internými grafickými nástrojmi ako je vloženie grafu a SmartArtu.

Spoznávame prostredie MS WORD – panel s nástrojmi, stavový riadok, otvorenie, uloženie a tlač dokumentu.

Práca s formátom písma (nastaviť veľkosť, font a rez písma, podfarbiť, vyznačiť časť textu, použiť horný a dolný index, nástroj kópia formátu, vloženie bloku textu a obrázku, obtekanie obrázku).

Práca s odsekom (vedieť používať pravítko, odsadenie odseku, tabulačné zarážky, číslovanie a odrážky, použitie klávesy tabulátor, vedieť nastaviť riadkovanie a medzery pred a za odsekom, zarovnanie odseku).

Nastavenie dokumentu (vedieť použiť základné nastavenia dokumentu pred tlačou – rozloženie strany, okraje, veľkosť papiera, ukážka, oprava pravopisu, hlavička a päta).

VÝSTUP: Na konci druhého modulu si budete vedieť vytvárať vlastný štruktúrovaný životopisu a žiadosti za dodržania všetkých pravidiel, rovnako si vytvoríme niekoľko ukážkových dokumentov a získate príručku MS Word.

7.12.- MS Excel – základná práca s tabuľkovým kalkulátorom

Formát tabuľky, použitie šablón, základná práca so vzorcami a funkciami (SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT ) a základná práca s grafmi.

Spoznávame prostredie MS EXCEL – panel s nástrojmi, stavový riadok, otvorenie, uloženie a tlač dokumentu, mriežka, bunka, údajový typ.

Práca s formátom tabuľky – ukážeme si oblasť buniek, vypĺňanie tabuľky, automatické vypĺňanie tabuľky, orámovanie a podfarbenie tabuľky.

Vytvorenie vlastnej tabuľky – vedieť vložiť/odstrániť stĺpec/riadok, ukotvenie riadku/stĺpca, pracovať s formátom písma, použiť iné druhy (vlastné) orámovania, nastavenie vlastného údajového typu).

Automatizácia tabuľky – (vytvorenie vlastných vzorcov ako automatických výpočtov v tabuľke, použiť funkcií Excelu – SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN.

VÝSTUP: Na konci tretieho modulu si vytvoríte vlastnú tabuľku a jednoduchú skladovú tabuľku podľa zadania a získate príručku k programu MS EXCEL.

14.12.- MS Powerpoint – správna tvorba prezentácií

Základné pravidlá tvorby prezentácií, použitie šablón, práca so slidom, prechody, vloženie textu, obrázkov, videa, tabuľky a grafu, korektné prezentovanie.

Spoznávame prostredie MS PowerPoint- panel s nástrojmi, otvorenie/uloženie prezentácií, stavový riadok, snímok (SLIDE).

Práca so základnými nástrojmi prezentácie – rozloženie snímky, vloženie novej/duplicitnej snímky, formát písma, formát odseku, nastaviť pozadie snímky.

Vkladanie objektov do snímku – vložiť obrázok, video , graf, tabuľku, automatický tvar.

Nastavenie prechodov a animácií –  základná práca s panelmi nástrojov prechody a animácie

VÝSTUP: vytvoríme si vlastnú prezentáciu podľa pravidiel tvorby prezentácií, získate príručku MS PowerPoint a formou vtipného videa sa naučíte, ako prezentácie zaručene nerobiť.

*Zakúpte si balík PREMIUM a získajte osobnú konzultáciu s lektorom, v trvaní 30 minút.
Denisa Vanáková

Denisa Vanáková

Lektor
Komunikatívna, pozitívna, flexibilná, vyštudovaná a skúsená pedagogička. Svoju prácu nazýva skôr poslaním. Dôkazom je jej úsmev na tvári, keď ráno vstáva do práce, pretože ako sama hovorí, má to šťastie, robiť prácu, ktorú miluje. V roku 2010 sa stala certifikovaným lektorom a skúšobným komisárom ICDL ( systém na overovanie znalostí…
Viac info

Cena

 • Kompletné študijné materiály
 • Analýza potrieb
 • Certifikát Pressburg Academy
 • Tipy na samoštúdium
 • Osobná konzultácia s lektorom

Basic

10x90 minút
 • Kompletné študijné materiály
 • Analýza potrieb
 • Certifikát Pressburg Academy
 • ---
 • ---
135 €
Vybrať

Standard

10x90 minút
 • Kompletné študijné materiály
 • Analýza potrieb
 • Certifikát Pressburg Academy
 • Tipy na samoštúdium
 • ---
147 €
Vybrať

Premium

10x90 minút+30 minút
 • Kompletné študijné materiály
 • Analýza potrieb
 • Certifikát Pressburg Academy
 • Tipy na samoštúdium
 • Osobná konzultácia s lektorom
190 €
Vybrať

Referencie

 • Veľmi pekne ďakujem za podnetný workshop, perfektný výklad a tiež za úžasné materiály.

 • Ďakujem Vám veľmi pekne za prezentáciu a materiály. Workshop bol veľmi zaujímavý, poučný a inšpiratívny. Som veľmi rada, že sú organizované takéto formy vzdelávania.

   

 • Deň po webinári som absolvovala online pohovor, na ktorom mi veľmi záležalo. Rady, ktoré sme dostali, boli pre mňa cenné, o to viac, že som bola 6 rokov na materskej.  Na pohovore som uspela a v pondelok nastupujem do novej práce.

×