Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Rastislav Janičík

Rastislav Janičík

Empatický lektor s bohatými vedeckými poznatkami z oblasti psychológie.

Psychológiu študuje od roku 2016, je absolventom Trnavskej univerzity a momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. Považuje sa viac za otvoreného človeka. Rád sa venuje téme nezmyslov a najmä dôvodom, prečo ľudia nezmysli šíria.

Vzhľadom na predmet svojho štúdia, je práve ľudské psyché jeho hlavným ťažiskom pôsobenia. Ako lektor ponúka nielen aktuálne vedecké poznatky z oblastí fungovania ľudskej mysle a jej funkcií, ale aj poznatky v pridružených témach medzi ktoré neodmysliteľne patrí pamäť, pozornosť, vnímanie, či rozhodovanie. Za prínosné považuje poznatky ohľadom manažovania stresu a emócií. Medzi jeho najsilnejšie stránky patrí, že do svojich lekcií zapája príklady zo života a zároveň poskytuje rôzne tipy, ktoré ľuďom uľahčujú fungovanie v bežnom živote.

Lektorovanie je výborným prostriedkom na predanie znalostí, ktoré som doteraz nadobudol, a taktiež formát pre vzájomne obohacujúcu výučbu, pri ktorej získavajú tak študenti, ako aj lektori.

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×