Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Online vzdelávanie: ako sa vzdelávať efektívne?

Online vzdelávanie: ako sa vzdelávať efektívne?

Online vzdelávanie efektívnym spôsobom? Najžiadanejšou komoditou na trhu sú dnes bezkonkurenčne informácie, aj preto by sa možno viac hodilo, ak by sme deťom rozprávali rozprávku nie o soli, ale o Informácii nad zlato.

Veľmi podobne to platí aj vo sfére vzdelávania. Nie je to ani tak dávno, čo sa spoločenský status určoval výškou dosiahnutého vzdelania. Bolo zárukou kvalifikácie aj odbornosti a stačilo nám 5-6 rokov na univerzite a boli sme po zbytok života intelektuálne zahojení. Technológia napreduje raketovou rýchlosťou a zo vzdelania ako možnosti sa stala nevyhnutnosť. Pokiaľ máme v pláne zachovať si hodnotu na trhu práce, musíme s ňou raketový krok držať aj my. Ako? No predsa kontinuálnou prácou na sebe, ktorá sa dá z veľkej časti robiť aj vzdelávaním.

Online vzdelávanie: Každá minca má dve strany…áno aj pandémia

Veľa nám toho vzala, ale priznajme si, že aj dala. Ak už nič iné, zvoľnili sme tempo, upratali si priority, zmenili návyky, chodíme viac do prírody a s oveľa väčšou samozrejmosťou si zavoláme donášku. Otvorila nám vo viacerých sférach, dovtedy privreté dvere možností a v niektorých prípadoch ich vytrhla aj so zárubňou. K tým druhým patrí aj online vzdelávanie.

Online sa stáva súčasťou nového normálu a prináša nám mnoho doteraz neobjavených výhod. Nemusíme za vzdelávaním niekam chodiť, ale stačí sa nám pripojiť na internet. Šetríme tak okrem peňazí a životného prostredia aj čas a vzniká nám navyše priestor naučiť sa ešte viac. Nechápte to zle. Niežeby tieto možnosti neexistovali aj pred pandémiou, ale až núdza nás vykopla z komfortných zón a zabehnutých koľají.

Do skorého online videnia

Virtuálny priestor rozšíril náš fyzický priestor a naše možnosti stretávať sa, vzdelávať a pracovať. Stal sa rozmanitým priestorom možností, z ktorého si môžeme namiešať a konzumovať koktail obsahu podľa vlastných chutí a preferencií. Hoci nám aktuálne z veľkej časti nahrádza fyzický kontakt, nebude to tak navždy. Pandémia pominie a to dobré z nej, si ponecháme. Kombináciou online a offline možností sa dá vo sfére vzdelávania a sebarozvoja, dosiahnuť maximálna efektívnosť.

Online vzdelávanie
V roku 2017 približne 77 % amerických korporácií využívalo online vzdelávanie, ale 98 % plánovalo začleniť ho do svojho programu do roku 2020.

Online vzdelávanie: Zahoďte predsudky a pripojte sa!

Všetko nové má tendenciu vyvolávať obavu a ani online vzdelávanie nie je na tom inak. Vzbudzuje obavy, predsudky a je terčom nesprávnych interpretácií. Z tých najčastejších ide najmä o nasledovné:

Predsudok číslo 1: Online zabíja offline

Tiež ste už počuli vízie do budúcnosti ako sa už nebudeme stretávať všetko bude len online? Nemaľujme čerta na stenu. Za posledných 30 rokov sa medzi stretnutím naživo a pohľadnicou rozvinul celý katalóg možností ako komunikovať. Online nenahrádza živý kontakt, je iba rozšírením fyzickej reality o virtuálnu. Sociálny kontakt a stretnutia naživo stále sú a vždy budú dôležité. Online nám naopak dáva možnosť žiť život bohatší na stretnutia hoc aj z druhého konca sveta. Navyše živé, online vzdelávanie (synchrónne) vie byť rovnako interaktívne ako prezenčné. V mnohých prípadoch je totiž úplne jedno, či si obsah vypočujete niekde v školiacom centre, alebo vo vlastnej obývačke. Tak prečo to nevyužiť?

Predsudok číslo 2: Online je len jeden

Zredukovať online vzdelávanie do prednášajúcej hlavy v počítači je asi také ako povedať, že cestovať vlakom je to isté ako lietadlom, a to je to isté ako ísť pešo, alebo na bicykli. Niekde sa skrátka inak ako lietadlom nedostaneme a inde je zas výhodnejšie ísť pešo. Online rovnako ako offline má rôzne dopravné prostriedky, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý vám práve najviac pasuje. Poznáme synchrónne a asynchrónne online vzdelávanie a rozlišujeme medzi online kurzom, live webinárom, online workshopom, online tréningom, e-learning a masterclass formátmi.

Predsudok číslo 3: Vzdelávať sa online, je ako lízať zmrzlinu cez sklo

Nesúhlasíme. Online nemá byť náhradou živých stretnutí, ale ani ich chudobnou sestrou. Pri synchrónnom online vzdelávaní tvoríme s ostatnými účastníkmi rovnakú živú skupinu, ako v prezenčnej výučbe. Navyše, ak sa online stretávate pravidelne, nájdete si kamarátov nielen z okolia, ale aj z celého Slovenska, či sveta. Pri asynchrónnom vzdelávaní spolužiakov nemáte, lebo ide o vopred nahratý obsah, poväčšine vo forme videa, avšak máte výhodu, že kurz absolvujete vtedy, keď na to máte čas a hlavne chuť.

Umenie je ako vždy – vedieť si správne vybrať

Dnes si o odbornej problematike nemusíte nevyhnutne prečítať tri hrubé knihy, ale môžete ísť na kurz k niekomu, kdekoľvek na svete, kto tie tri knihy už prečítal spredu aj odzadu a celé vám to s radosťou odprezentuje. Môžete sa ho pýtať na to čo vás zaujalo, stretnete ľudí z rôznych kútov sveta, s ktorými môžete zdieľať záujem o spoločné témy. Vďaka internetu sa stretnú ľudia, ktorí by sa inak zrejme nikdy nestretli a v zaujímavých diskusiách sa spolu naučia oveľa viac ako iba čítaním kníh. Ak sa vám zrovna stretávať nechce a potrebujete byť časovo flexibilnejší využite asynchrónne vzdelávanie, vyskúšajte napríklad e-learning, alebo si pozrite masterclass videá, vypočujte si podcasty. Do toho môžete vyžehliť tú hordu prádla a zabijete nie dve, ale rovno tri muchy jednou ranou,

Ako si namiešať výživný vzdelávací obsah a nepribrať

Online vzdelávanie
Odhaduje sa, že celosvetový trh s e-learningom bude v roku 2025 mať hodnotu 325 miliárd USD.

Online vzdelávanie: Kurz a online kurz

Forma vzdelávania, ktorá môže byť v online alebo prezenčnej forme. V oboch formách je zameraná na získavanie vedomostí. Predstavuje komplexný vzdelávací celok spojený s rozvíjaním konkrétnych,  špecificky vymedzených zručností. Podľa počtu účastníkov môže byť kurz skupinový, alebo individuálny.

Zámer: Získavanie vedomostí

Trvanie: spravidla viac ako 6 hodín

Štruktúra: prednášky 30%, cvičenia 60%, vyhodnocovanie/spätná väzba 10%.

Aktivita lektorka: By mala byť výrazne nižšia ako aktivita účastníkov. Odporúčaný pomer je: vstup lektora 30%, aktivita účastníkov 60%, spätná väzba 10%. Lektor poskytne výklad, informácie, ktoré si následne účastníci cvičia v praxi. Poslednou časťou je spätná väzba, na základe ktorej sa účastníci posúvajú ďalej, alebo si niektoré časti vysvetlia a precvičia lepšie.  Pri online kurze môžeme hovoriť o synchrónnom a asynchrónnom vzdelávaní, v závislosti od toho či ide o kurz naživo (live alebo synchrónne), alebo pozeráme vopred nahraté videá (asynchrónne). Vedecké výskumy zistili, že ľudský mozog sa učí efektívnejšie, ak sa zároveň napĺňa naša potreba po socializácii, a teda online synchrónne vzdelávanie naživo, (live) má jednoznačnú výhodu.

Kurz môže byť:

 • Skupinový: viac ako tri osoby, vrátane lektora
 • Individuálny: jeden na jedného (one to one  alebo face to face)
 • Prezenčný: účastníkov spája konkrétne fyzické miesto a čas
 • Online: účastníci sa pripájajú na kurz pomocou internetového pripojenia (virtuálne),
 • Synchrónny : Ak je online kurz naživo a účastníci sa pripájajú z rôznych miest, ale spája ich virtuálny priestor a čas
 • Asynchrónny (masterclass): Ide o vopred nahratý video záznam, ktorý odovzdáva informácie, vedomosti a zručnosti lektora/trénera, ktorý je odborníkom na danú oblasť.

Hoci je online náročný na udržanie pozornosti účastníkov a na vytvorenie skutočne interaktívneho prostredia, ktoré účastníkov zabaví aj aktivizuje, skúsení lektori vedia situáciu zvládnuť a vytvoriť tak podmienky k efektívnemu učeniu.

Best practices pre udržanie pozornosti:

 1. Zadefinovať si ciele, priebežne sa k nim vracať a v závere ich vyhodnotiť
 2. Písanie si poznámok na papier
 3. Používanie papierovej knihy/študijných materiálov
Bežnými dôvodmi sú pohodlie a dostupnosť, flexibilita plánovania.
Existuje veľa dôvodov, prečo študovať online. Bežnými dôvodmi sú pohodlie a dostupnosť, flexibilita plánovania.

Online vzdelávanie: Live webinár a prednáška

Ide o krátku, poväčšine jednorázovú formu vzdelávania, ktorá má informatívny charakter. Obe formy (online aj prezenčná) sú postavené na aktivite lektorov, ktorí prioritne odovzdávajú obsah a účastníci sa zapájajú iba prostredníctvom otázok. Neodporúča sa dlhšie trvanie ako 60 minút, vrátane krátkeho priestoru na otázky a odpovede.

Zámer: šírenie informácií, vytváranie povedomia, prijímanie nových vedomostí

Trvanie: 45 – 60 minút

Štruktúra: úvod, jadro, záver

Aktivita lektora: vstup lektora 90%, otázky a spätná väzba 10%

Forma:

 • Prednáška: účastníkov spája jedno konkrétne fyzické miesto a čas
 • Live webinár: Ide o synchrónny formát, ktorého sa môžu poslucháči zúčastniť z rôznych miest s pripojením na internet, v tom istom čase.

Best practices pre udržanie pozornosti:

Ideálne je v závislosti od komplexnosti témy si rozložiť prednášku na 2-3 celky a následne každý celok zhrnúť a dať možnosť účastníkom sa pýtať.

Zamestnávatelia čoraz viac oceňujú online kurzy.
Zamestnávatelia čoraz viac oceňujú online kurzy.

Online vzdelávanie: Workshop a Online workshop

V oboch formátoch je zameraný na tvorenie. Účastníci tvoria pracovnú skupinu a spoločne aktívne tvoria. Lektor ich sprevádza procesom, neprednáša, ale facilituje proces. Neponúka hotové poznatky, skôr podnecuje inovatívne nazeranie na problém a skúma ako kreatívne využiť potenciál, ktorí v sebe účastníci majú. Pracovná skupina si vymieňa názory, navzájom ich porovnáva a hľadá optimálne riešenia na problém alebo úlohu, ktorý je zadaná vopred. Formát pomáha cvičiť si zručnosti v praxi. Napríklad: Workshop ktorého výsledkom má byť školský poriadok. Skupina si na začiatku zadefinuje pravidlá, spoločne ich odsúhlasí a lektor následne skupinu sprevádza procesom tvorby pomocou rôznych aktivít, ktoré trénujú napríklad negociačné, prezentačné, alebo komunikačné zručnosti. Výsledkom workshopu je produkt. V našom príklade školský poriadok.

Zámer: tvorenie a nácvik zručnosti

Trvanie: 90 – 6 hodín minút

Štruktúra: v závislosti od zvolenej metódy skupinovej práce (napr. metódy skupinového riešenia problému, napr. prípadové štúdie alebo brainstorming).

Aktivita lektora: Účastníci aktívne tvoria, kým lektor ich sprevádza procesom, neprednáša, ale iba facilituje proces.

Forma:

 • Workshop: účastníkov workshopu spája konkrétne fyzické miesto a čas
 • Online workshop: účastníci online workshopu spája čas a virtuálny priestor

Best practices pre udržanie pozornosti:

 • V závislosti od počtu účastníkov a náročnosti obsahu workshop je dôležité zvážiť a starostlivo vybrať v prípade online riešenia technické vybavenie. Pri viac ako 8 účastníkoch sa odporúčajú dve kamery – jedna sníma lektora a druhá pracovnú plochu, zároveň sú potrebné dve obrazovky na sledovanie účastníkov a kvalitný mikrofón.
 • Je dôležité, aby mal lektor reálnu možnosť sledovať dianie v skupine a reagovať tak na potreby účastníkov promptne.
 • Štandardné trvanie workshopu je od 90 minút do 6 hodín. Kým v prezenčnej forme je 6 hodinový formát efektívny, no pri online je dôležité rozdeliť obsah do menších, na seba nadväzujúcich celkov.
Online vysokoškolské vzdelávanie môže byť vlnou budúcnosti.
Online vysokoškolské vzdelávanie môže byť vlnou budúcnosti.

Tréning/ Online tréning

Štandardne dlhodobý formát vzdelávania, zameraný na aktivitu účastníkov, ktorí získavajú a trénujú zručnosti. Má za cieľ posilňovanie zručností a kompetencií. Ich uplatňovanie si často vyžaduje zmenu osobného postoja, resp. vnútorných nastavení. Tréning preto kombinuje poznatky, spôsobilosť aj osobný rast resp. pozitívnu zmenu vnútorného nastavenia.

Zámer: trénovanie zručností

Trvanie: 6 a viac hodín

Štruktúra: Tréner facilituje proces a sprevádza, motivuje a koriguje účastníkov. Ak je to potrebné, aj názorne predvedie postup ako napredovať pri osvojovaní si novej zručnosti.

Aktivita lektora: Účastníci sú aktívni, cvičia a opakujú si zručnosti, kým lektor ich sprevádza procesom ich osvojovania, neprednáša, ale facilituje proces a koriguje prípadné chyby.

Forma:

 • Tréning: Miesto, kde dochádza k trénovaniu zručností. Za zručnosť sa pritom považuje činnosť, ktorá sa dá získať a jej opakovaním sa dá docieliť zlepšenie. 
 • Online tréning: Trénovanie zručností, ktoré prebieha online. Trénovať možno tzv. tvrdé zručnosti (hard skills: fyzický tréning, digitálne zručnosti etc.), ale aj mäkké zručnosti (soft skills: prezentačné, jazykové zručnosti, negociácie).

Best practices pre udržanie pozornosti:

 • Osobnosť trénera by mala disponovať nielen dostatočnou odbornosťou, ale aj osobnými kvalitami, autenticitou, skutočným záujmom o účastníkov a neutíchajúcou túžbou po sebarozvoji.
 • Je dôležitá flexibilita trénera, ktorý operatívne reaguje na potreby a situácie tak, ako ich tréningový proces prináša.

Iné online formy vzdelávania

E-learning : Je asynchrónne vzdelávanie sa pomocou elektronických učebných pomôcok, nových informačných a komunikačných technológií a umelej inteligencie. Je to naprogramovaný systém, ktorý nás sprevádza procesom učenia bez lektora.

Blended-learning:  Kombinácia e-learningu a lektora s dôrazom na samoštúdium a následné diskutovanie a praktické využívanie získaných informácií. Proces je facilitovaný lektorom, ktorý účastníkov vedie, dáva im spätnú väzbu a vytvára podnetné prostredie.

Masterclass: Ide o video záznam, ktorý odovzdáva informácie, vedomosti a zručnosti lektora/trénera, ktorý je odborníkom na danú oblasť.

Ak ste účastníkom online vzdelávania vyvarujte sa

Ak ste účastníkom online vzdelávania vyvarujte sa:

 • Lektora, ktorý sa rád počúva
 • Lektora – hovoriacu hlavu, gestikulácia a reč tela sú v online rovnako dôležité pre efektívnu komunikáciu ako naživo
 • Lektora, ktorý disponuje nekvalitným technickým vybavením
 • Rušivého a hlučného priestoru/pozadia
Ako sa efektívne vzdelávať online

Ak ste lektorom online vzdelávania dbajte, aby účastníci:

 • Mali zapnuté kamery – ani v triede nesedia s vrecom na hlave
 • Mali vypnuté mikrofóny vždy keď nehovoria
 • Boli vopred na hodinu pripravení a pozreli si materiály
 • Nemali čas ani chuť si počas vašej lekcie robiť iné aktivity
 • Rozvrh aktivít PRESSBURG FOR UKRAINE: Február 2023

Zdroj: Štandardy vzdelávania pre tréning trénerok a trénerov z pomáhajúcich profesií (Mgr.Paula Jójárt: 2015) Dostupné na adrese: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Standardy-vzdelavania-pre-trening-trenerok-a-trenerov-z-pomahajucich-profesii.pdf

Autori: Klaudia Bednárová, Silvia Kecerová, Dagmar Brucková

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×